~..Followers..~

Saturday, June 13, 2009

Penyesalan ketika menemui malaikat maut


Selimut Putih


Bila Izrail datang memanggil

Jasad terbujur di pembaringan


Seluruh tubuh akan menggigil

Terbujur badan dan kedinginan


Tak ada lagi gunanya harta

Kawan karib sanak saudara


Jikalau ada amal di dunia

Itulah hanya pembela diri


Janganlah mahu dikenang-kenang

Engkau digelar manusia agung


Sedarlah diri tahu diuntung

Sebelum masa keranda diusung


Datang masanya insaflah diri

Selimut putih pembalut badan


Tinggal semua yang dikasihi

Berbaktilah hidup sepanjang zaman


Firman Allah SWT yang bermaksud:

“ Dari tanah itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanyalah Kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain.” (Taha:55)

Berkata Wahab bin Munabbih: “Ada seorang raja ingin berpergian dengan menaiki kenderaan. Maka ia suruh ambilkan baju untuk dipakainya, bila dibawakan ia tidak berkenan. Ia minta baju yang lain namun ia masih tidak berkenan juga. Akhirnya ia memakai baju yang dipilihnya sendiri setelah berkali-kali dipilihkan baju untuknya.

Begitu pula ia meminta dibawakan haiwan untuk kenderaannya. Maka didatangkan seekor haiwan untuk tunggangannya, tetapi ia tidak berkenan hingga didatangkan beberapa ekor haiwan, akhirnya ia menunggang yang terbaik di antaranya.

Kemudian datanglah iblis kepadanya meniupkan hidungnya dan mengisinya dengan kesombongan. Ia pun berangkat diiringi oleh pasukan berkudanya, sementara itu ia tidak memandang kepada orang lain kerana sombongnya.

Kemudian datang seorang lelaki buruk rupanya, lalu memberi salam. Namun raja itu tidak membalas salamnya. Orang itu memegang kendalinya.

Raja berkata: “Lepaskan kendali itu. Engkau telah melakukan kesalahan yang besar terhadapku.”

Orang itu berkata: “ Aku ada perlu denganmu.”
Raja berkata: “ Sabarlah hingga aku turun.”
Orang itu berkata: “ Tidak, sekarang juga.” Ia tetap memegang kendali kenderaannya.

Kemudian raja itu berkata kepadanya: “Sebutkan keperluanmu.”
Orang itu berkata: “Ini rahsia.” Kemudian raja mendekatkan kepalanya, lalu orang itu berbisik kepadanya seraya berkata: “Aku adalah malaikat maut.”

Maka berubahlah wajah raja dan gementar lidahnya.
Kemudian raja berkata: “Biarkan aku hingga aku kembali ke rumahku untuk memenuhi keperluanku serta nerjumpa dengan keluargaku.”

Malaikat maut berkata: “Demi Allah, engkau tidak akan menemui keluargamu lagi dan tidak ada kerajaaanmu sama sekali.”

Kemudian nyawanya dicabut dan ia pun roboh seperti kayu tumbang.


Kemudian malaikat maut berjumpa seorang yang salih dalam keadaan itu, lalu memberi salam kepadanya.

Maka malaikat itu berkata: “Aku ada perlu denganmu.”
Orang itu berkata: “Nyatakanlah apa keperluanmu.”
Kemudian ia membisikkan: “Aku malaikat, Marhaban ahlan wasahlan.” Sudah lama tidak menemuiku. Demi Allah, tidak seorang pun yang lebih aku senangi di bumi ini untuk berjumpa dengannya selain daripadamu.”


Kemudian malaikat maut berkata kepadanya: “Laksanakanlah apa-apa keperluanmu yang masih belum diselesaikan.”

Orang itu menjawab: “Aku tidak ada apa-apa keperluan yang lebih besar dan lebih aku sukai daripada segera berjumpa dengan Allah.”

Malaikat maut berkata: “Pilihlah dalam keadaan apa yang engkau sukai supaya aku mencabut nyawamu.”

Orang itu berkata: “ Engkau dapat lakukannya?”
Malaikat maut menjawab: “Ya begitulah.”
Orang itu berkata: “Biarkan aku hingga aku berwuduk dan melakukan solat, lalu cabutlah nyawaku ketika aku sedang sujud.”

Berkata Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani: “Seorang lelaki dari Bani Israil mengumpulkan harta. Ketika menjelang hari kematiannya, ia berkata kepada anak-anaknya: “Tunjukkanlah kepadaku berbagai macam hartaku. Maka didatang banyak kuda, unta dan hamba sahayanya.

Ketika memandang kepadanya, ia menangis kerana menyesalinya.
Malaikat maut melihatnya sedang menangis. Maka ia berkata: “Mengapa anda menangis? Demi Tuhan yang mengurniakannya, aku tidak akan keluar dari rumahmu hingga aku pisahkan antara ruh dan badanmu.”

Orang itu berkata: “Sebentar ya, biar aku memisahkannya.”
Malaikat maut berkata: “ Mustahil! Tidak ada penangguhan. Tidakkah engkau lakukan itu sebelum dating ajalmu?” Maka malaikat itu pun mencabut nyawanya.

Dipetik dari buku berjudul ‘PEDOMAN ORANG MUKMIN’ oleh Imam Ghazali.